Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6107110000 10: Slipy a spodky
 • - - 6107110000 80: Z bavlny
 • - - 6107120000 80 (0/2) : Z chemických vláken
 • - - 6107190000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6107210000 10: Noční košile a pyžama
 • - - 6107210000 80: Z bavlny
 • - - 6107220000 80: Z chemických vláken
 • - - 6107290000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6107910000 10: Ostatní
 • - - 6107910000 80: Z bavlny
 • - - 6107990000 80 (3/0) : Z ostatních textilních materiálů