Ostatní / Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole.

Français 1 Polski 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o použité…

Dle deklarovaných údajů se jedná o použité složené organické rozpouštědlo. Výrobek obsahuje nepolární a polární rozpouštědla, antikorozní aditivum, barvivo a dále znečišťující látky z čištěných součástek tj.: organická a jiná rozpouštědla, zbytky nátěrových hmot, prachové částice a nejrůznější mechanické nečistoty: 3 - 25 obj.%.

Produkt je určen k recyklaci, která bude probíhat procesy destilace, filtrace a konečnou úpravou.

Výstupem bude průmyslové rozpouštědlo. Produkt je kapalina šedé až černé barvy, podle stupně znečištění.

Je dodáván v původních obalech o objemu 30 až 210 litrů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POUŽITÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ