S přídavkem cukru / Směsi šťáv.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - - - 2009905130 80: Směsi citrusových šťáv
  • - - - - - - - 2009905180 80: Ostatní