Ostatní / Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje.

Français 5

 • - - - 3811290015 80: Aditiva obsahující:  - produkty reakce rozvětveného heptylfenolu s formaldehydem, sirouhlík a hydrazin (CAS RN 93925-00-9) a - více než 15 %, avšak nejvýše 28 % hmotnostních lehké aromatické minerální nafty,  pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290020 80: Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811290025 80: Aditiva obsahující alespoň soli primárních aminů a mono- a dialkylfosforečných kyselin, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290030 80: Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením
 • - - - 3811290035 80: Aditiva sestávající ze směsi na bázi imidazolinu (CAS RN 68784-17-8), pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290040 80: Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811290045 80: Aditiva skládající se ze směsi (C7-C9) dialkyladipátů, ve které diisooktyladipát (CAS RN 1330-86-5) představuje vice než 85 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290050 80: Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12-18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením
 • - - - 3811290055 80: Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující: - více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a - více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu, - celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290060 80: Aditiva obsahující: - převážně sulfurizovaný diisobutylen, - kalcium-sulfonát a - dialkylaminoalkyl polyisobutylen-sukcinát, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811290065 80: Aditiva sestávající ze sířené směsi rostlinného oleje, α-olefinů s dlouhým řetězcem a mastných kyselin z tallového oleje, o obsahu síry 8 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 12 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811290070 80: Aditiva složená z dialkylfosfitů (s alkylovými skupinami obsahujícími více než 80 % hmotnostních oleoylových, palmitylových a stearylových skupin), pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811290075 80: Inhibitor oxidace obsahující hlavně směs izomerů 1-(terc-dodecylthio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8) pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811290080 80: Aditiva obsahující : - více než 70 %  hmotnostních 2,5-bis(terc-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a - více než 15 % hmotnostních 5-(terc-nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3),  pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290085 80: Aditiva sestávající ze směsi3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bohaté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811290090 80: Ostatní