Ostatní / Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování.

Deutsch 3 English 4 Français 2 Polski 7

Dle údajů žadatele se jedná o tavidlo pro…

Dle údajů žadatele se jedná o tavidlo pro pájení. Deklarovaný účel použití: slouží k nanesení na pájené plochy před samotným pájením. Deklarované balení výrobku: plastový kanystr o obsahu 14 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI ŽLUTÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY HNĚDÝ ALKOHOLY PRO PÁJENÍ (NA MĚKKO) KALAFUNA

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek - směs chemických látek (Trimethylborate, Acetone, Methanol), který je využíván jako tavidlo při pájení natvrdo, ke spojení dvou rozdílných kovů.

Deklarovaný popis: čirá, bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Hořlavá kapalina. Deklarovaný způsob balení: plastové kanystry o objemu 5 litrů.

Deklarovaný účel použití: jako tavidlo pro plamenné pájení (natvrdo).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI ORGANICKÉ SLOUČENINY