Z ostatních ryb / Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb.

Deutsch 1 Français 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

 • - - - - 1604209011 10: Ze sleďů
 • - - - - - 1604209011 80: Druhů Clupea harengus
 • - - - - - 1604209019 80: Ostatní
 • - - - - 1604209020 80: Treska černá konzervovaná uzením
 • - - - - 1604209030 10: Šproty (Sprattus sprattus)
 • - - - - - 1604209030 80: V hermeticky uzavřených plechovkách
 • - - - - - 1604209035 80: Ostatní
 • - - - - 1604209040 80: Z makrel (Scomber australasicus)
 • - - - - 1604209050 80: Mihule
 • - - - - 1604209060 80: Mečoun obecný (Xiphias gladius)
 • - - - - 1604209090 80: Ostatní