Ostatní / Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Deutsch 4

  • - - 3815901000 80: Katalyzátory skládající se z ethyltrifenylfosfoniumacetátu ve formě roztoku v methanolu
  • - - 3815909000 80 (17/0) : Ostatní