Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 3808520000 10: Zboží specifikované v poznámce k položkám 1 k této kapitole
 • - - 3808520000 80: DDT (ISO) (klofenotan (INN)), v balení o čisté hmotnosti nepřesahující 300 g
 • - - 3808590000 80: Ostatní
 • - 3808610000 10: Zboží specifikované v poznámce k položkám 2 k této kapitole
 • - - 3808610000 80: V balení o čisté hmotnosti nepřesahující 300 g
 • - - 3808620000 80: V balení o čisté hmotnosti převyšující 300 g, avšak nepřesahující 7,5 kg
 • - - 3808690000 80: Ostatní
 • - 3808910000 10 (0/4) : Ostatní
 • - - 3808910000 80 (5/0) : Insekticidy
 • - - 3808920000 80 (9/0) : Fungicidy
 • - - 3808930000 80 (10/0) : Herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin
 • - - 3808940000 80 (3/0) : Dezinfekční prostředky
 • - - 3808990000 80 (2/0) : Ostatní