Lehké oleje a přípravky / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

 • - - - 2710121100 80: Pro specifické procesy
 • - - - 2710121500 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 12 11
 • - - - 2710122100 10 (0/5) : Pro jiné účely
 • - - - - 2710122100 20: Speciální druhy benzinu
 • - - - - - 2710122100 80 (4/0) : Lakový benzin (White spirit)
 • - - - - - 2710122500 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - 2710123100 10: Ostatní
 • - - - - - 2710123100 20: Motorový benzin
 • - - - - - - 2710123100 80 (4/0) : Letecký benzin
 • - - - - - - 2710124100 10: Ostatní, o obsahu olova
 • - - - - - - - 2710124100 20: Nepřesahujícím 0,013 g/l
 • - - - - - - - - 2710124100 80 (4/0) : S oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95
 • - - - - - - - - 2710124500 80 (4/0) : S oktanovým číslem (OČ VM) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98
 • - - - - - - - - 2710124900 80 (4/0) : S oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším
 • - - - - - - - 2710125100 10: Převyšujícím 0,013 g/l
 • - - - - - - - - 2710125100 80 (4/0) : S oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 98
 • - - - - - - - - 2710125900 80 (4/0) : S oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším
 • - - - - - 2710127000 80 (4/0) : Palivo pro tryskové motory benzinového typu
 • - - - - - 2710129000 80 (4/1) : Ostatní lehké oleje