Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování.

Deutsch 50 Eesti 1 Suomi 2 Français 14 Italiano 2 Lietuvių 1 Latviešu 2 Nederlands 25 Polski 41 Slovenčina 7 Svenska 15

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3820000011 10: Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376
  • - - 3820000011 80: k použití jako palivo
  • - - 3820000019 80: k jinému použití
  • - 3820000090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalný přípravek, který je směsí denaturovaného etanolu, monoetylenglykolu a povrchově aktivní látky.

Složení: max. 98,2 % hmotnostních denaturovaného etanolu bezvodého s obsahem denaturačních činidel denatonium benzoate (Bitrex; nejméně 10 mg/l etanolu), terciální butanol (nejméně 50 mg/l etanolu) a značkovač fluorescein (nejméně 0,1 mg/1 etanolu); nejméně 1,7 % hmot. monoetylenglykolu; nejméně 0,1 % hmot. tenzidu.

Účel použití: přípravek je vhodný pro přímé použití bez ředění jako nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s mrazuvzdorností do -80°C, jako odstraňovač námrazy aplikovaný přímo na povrch motorových vozidel, popř. jiné zamrzlé povrchy, jako bezvodý uvolňovač zamrzlých zámků motorových vozidel a jiných zámků, jako čistící a odmašťovací prostředek nebo k míchání nemrznoucích kapalin do ostřikovačů s různou mrazuvzdorností.

Způsob výroby: míchání

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ ETHANOL POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY PŘÍPRAVKY PROTI ZAMRZÁNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalný přípravek, který je směsí denaturovaného etanolu, monoetylenglykolu a povrchově aktivní látky.

Složení: max. 98,2 % hmotnostních denaturovaného etanolu bezvodého s obsahem denaturačních činidel denatonium benzoate (Bitrex; nejméně 10 mg/l etanolu), terciální butanol (nejméně 50 mg/l etanolu) a značkovač fluorescein (nejméně 01 mg/1 etanolu); nejméně 1,7 % hmot. monoetylenglykolu; nejméně 0,1 % hmot. tenzidu.

Účel použití: přípravek je vhodný pro přímé použití bez ředění jako nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s mrazuvzdorností do -80°C, jako odstraňovač námrazy aplikovaný přímo na povrch motorových vozidel, popř. jiné zamrzlé povrchy, jako bezvodý uvolňovač zamrzlých zámků motorových vozidel a jiných zámků, jako čistící a odmašťovací prostředek nebo k míchání nemrznoucích kapalin do ostřikovačů s různou mrazuvzdorností.

Způsob výroby: míchání

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ ETHANOL POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY PŘÍPRAVKY PROTI ZAMRZÁNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o hotový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hotový výrobek - nemrznoucí směs do ostřikovačů. Popis výrobku: bezbarvá kapalina alkoholové vůně Deklarované složení: ethanol, denatonium benzoát (Bitrex), monoetylenglykol (MEG), tenzid Balení: ISO kontejnery, železniční cisterna, autocisterna

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ ETHANOL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY DENATUROVÁNO PŘÍPRAVKY PROTI ZAMRZÁNÍ