Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky).

Deutsch 10 Español 1 Français 2 Polski 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 7609000010 80: Pro použití v určitých typech letadel
  • - 7609000020 80: Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, určené pro připevnění k chladičům motocyklů
  • - 7609000090 80 (0/4) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

z hliníku; z obecných kovů; fitinky pro potrubí; pro spojování;…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o výrobek ze slitiny hliníku ve tvaru válce, se dvěma otvory. Výrobek slouží ke spojení trubky, která se zalisuje do výrobku, se spodní částí kondenzátoru.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU Z OBECNÝCH KOVŮ FITINKY PRO POTRUBÍ PRO SPOJOVÁNÍ PŘÍRUBY

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

z hliníku; z obecných kovů; fitinky pro potrubí; pro spojování;…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o přírubu ze slitiny hliníku, která se lisuje na boční trubku kondenzátoru. Příruba slouží k propojení další trubky a gumové hadice s kondenzátorem klimatizačního okruhu v automobilu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU Z OBECNÝCH KOVŮ FITINKY PRO POTRUBÍ PRO SPOJOVÁNÍ PŘÍRUBY

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

z hliníku; hliník; fitinky pro potrubí; pro spojování; slitiny…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o tvarovanou trubku ze slitiny hliníku, která se z jedné strany napojí na vzduchový chladič automobilu a z druhé strany na gumovou hadici.

Výrobek slouží ke spojení chladiče s gumovou hadicí a k odvodu přebytečného vzduchu ze vzduchového chladiče.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU HLINÍK FITINKY PRO POTRUBÍ PRO SPOJOVÁNÍ SLITINY HLINÍKU

Dle deklarovaných údajů se jedná o tvarovaný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o tvarovaný dutý výrobek kruhového průřezu - nátrubek chladiče.

Nátrubek, tvořený z pod úhlem ohýbané svařované trubky z hliníkového plechu, je na jednom konci tvarovaný pro připojení potrubí a na druhém konci je opatřený maticí a závitem pro namontování skrz otvor v komoře chladiče na závity chladiče oleje.

Nátrubek je určen pro chladiče vysokozdvižných vozíků a malých pásových rýpadel.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU FITINKY PRO POTRUBÍ V TRUBKOVITÉM TVARU ČÁSTI/SOUČÁSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI