O obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních.

Deutsch 1

  • - - - - 2710201910 80: O obsahu síry nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních
  • - - - - 2710201990 80: Ostatní