S tahem převyšujícím 44 kN, avšak nepřesahujícím 132 kN.

  • - - - - 8411123010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - - 8411123020 80: Určené na vybavení letadel, dovezené bez cla nebo vyrobené ve Spoločenství
  • - - - - 8411123090 80: Ostatní