Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla.

  • - - - 0402911000 80: O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních
  • - - - 0402913000 80: O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních
  • - - - 0402915100 10: O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních
  • - - - - 0402915100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
  • - - - - 0402915900 80: Ostatní
  • - - - 0402919100 10: O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních
  • - - - - 0402919100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
  • - - - - 0402919900 80: Ostatní