Ostatní / Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Deutsch 14

 • - - - 3824991000 80: Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli
 • - - - 3824991500 80 (2/0) : Iontoměniče
 • - - - 3824992000 80: Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
 • - - - 3824992500 80: Pyrolignity (například vápníku); surový tartarát (vinan) vápenatý; surový citrát vápenatý
 • - - - 3824993000 80: Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
 • - - - 3824994500 10 (0/1) : Ostatní
 • - - - - 3824994500 80: Směsi zabraňující tvorbě kotelního kamene a podobné sloučeniny
 • - - - - 3824995000 80: Přípravky pro elektrolytické pokovování
 • - - - - 3824995500 80: Směsi mono-, di- a triesterů mastných kyselin glycerolu (emulgátory tuků)
 • - - - - 3824995600 10: Zásobníky a náhradní náplně, naplněné, pro elektronické cigarety; přípravky pro použití v zásobnících a náhradních náplních pro elektronické cigarety
 • - - - - - 3824995600 80: Obsahující výrobky podpoložky 2939 79 10
 • - - - - - 3824995700 80 (0/1) : Ostatní
 • - - - - 3824995800 80: Nikotinové náplasti (transdermální systémy), které mají kuřákům pomoci přestat s kouřením
 • - - - - 3824996100 10: Produkty a přípravky pro farmaceutické nebo chirurgické použití
 • - - - - - 3824996100 80: Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací Streptomyces tenebrarius, též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004
 • - - - - - 3824996200 80: Meziprodukty výroby monensinových solí
 • - - - - - 3824996400 80 (0/5) : Ostatní
 • - - - - 3824996500 80: Pomocné produkty používané ve slévárenství, jiné než podpoložky 3824 10 00
 • - - - - 3824997000 80: Ohnivzdorné, vodovzdorné a podobné ochranné přípravky používané ve stavebnictví
 • - - - - 3824997500 10: Ostatní
 • - - - - - 3824997500 80: Lithiumniobové destičky, nedopované
 • - - - - - 3824998000 80: Směsi aminů pocházející z dimerisovaných mastných kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 520 nebo vyšší, avšak nepřesahující 550
 • - - - - - 3824998500 80: 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin) ve formě roztoku v toluenu
 • - - - - - 3824998600 80: Směsi sestávající se převážně z dimethylmethylfosfonátu, oxiranu a oxidu fosforečného
 • - - - - - 3824999200 10 (0/9) : Chemické výrobky nebo přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • - - - - - - 3824999200 80 (61/0) : V kapalném stavu při 20 °C
 • - - - - - - 3824999300 80 (19/2) : Ostatní
 • - - - - - 3824999600 80 (24/11) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek - suspenzi zásaditého uhličitanu hořečnatého v izopropylalkoholu.

Popis: suspenze světle krémové barvy, bez chuti, s výraznou vůní po alkoholu. Účel použití: nanáší se ve slabé vrstvě na ruce a po odtěkání lihu zanechává jemný bílý film.

Přípravek je určen k natírání prstů, dlaní a dalších částí těla jako protiskluzový materiál, který rovněž omezuje pocení (použití v horolezectví, střelbě, gymnastice apod.).

Balení: v plastových lahvičkách s uzávěrem o objemu 100 - 200 ml, popř. v laminátových tubách.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA HOŘČÍK UHLIČITANY UMÍSTĚNO V OBALU PRO SPORT S ALKOHOLEM CHEMICKÉ VÝROBKY V SUSPENZI