Ostatní / Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty.

  • - - - - 3812399020 80: Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát
  • - - - - 3812399025 80: Stabilizátor UV obsahující tyto látky: -|α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2); -|α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1); -|poly(ethylenglykol) s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 300|(CAS RN 25322-68-3); -|bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a -|methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7)
  • - - - - 3812399030 80: Složené stabilizátory obsahující 15|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40|% hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70|% hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu
  • - - - - 3812399035 80: Směs obsahující: -|25|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50|% hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15-18|uhlíkovými atomy (C15-18) (CAS RN 86403-32-9) -|nejvýše 20|% hmotnostních jiných organických sloučenin -|na polypropylénovém polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0)
  • - - - - 3812399040 80: Směs: -|80|% (±|10|%) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a -|20|% (±|10|%) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu
  • - - - - 3812399055 80: UV stabilizátor obsahující: -|2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS|RN|2725-22-6) a -|buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS|RN|193098-40-7)|nebo -|polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4-|dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS|RN|82451-48-7)
  • - - - - 3812399065 80: Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: -|2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4), -|2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a -|2-ethylhexyl-merkaptoacetát (CAS RN 7659-86-1)
  • - - - - 3812399070 80: Světelný stabilizátor obsahující: -|větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a -|2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)
  • - - - - 3812399080 80: UV-stabilizátor tvořený: -|stíněným aminem: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a -|buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo -|chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou
  • - - - - 3812399090 80: Ostatní