Ostatní / Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty.

  • - - - - 3812399020 80: Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát
  • - - - - 3812399025 80: Stabilizátor UV obsahující tyto látky: - α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2); - α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1); - poly(ethylenglykol) s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3); - bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a - methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7)
  • - - - - 3812399030 80: Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu
  • - - - - 3812399035 80: Směs obsahující: - 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15-18 uhlíkovými atomy (C15-18) (CAS RN 86403-32-9) - nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin - na polypropylénovém polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0)
  • - - - - 3812399040 80: Směs: - 80 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a - 20 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu
  • - - - - 3812399055 80: UV stabilizátor obsahující: - 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a - buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo - polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7)
  • - - - - 3812399065 80: Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: - 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4), - 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a - 2-ethylhexyl-merkaptoacetát (CAS RN 7659-86-1)
  • - - - - 3812399070 80: Světelný stabilizátor obsahující: - větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a - 2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)
  • - - - - 3812399080 80: UV-stabilizátor tvořený: - stíněným aminem: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a - buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo - chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou
  • - - - - 3812399090 80: Ostatní