Ostatní / Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků.

Български 2 Deutsch 38 Ελληνικά 2 English 1 Español 52 Français 3 Hrvatski 2 Magyar 2 Italiano 20 Latviešu 1 Nederlands 4 Polski 33 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 3

  • - - 3814009020 80: Směs obsahující: - 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu, - 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu
  • - - 3814009040 80: Azeotropní směsi obsahujicí izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru
  • - - 3814009071 10: Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v)
  • - - - 3814009071 80: k použití jako palivo
  • - - - 3814009079 80: k jinému použití
  • - - 3814009099 80 (0/11) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o čistící…

Dle deklarovaných údajů se jedná o čistící a odmašťovací přípravek, který je určen zejména k odstraňování zvlášť silných mastných nečistot z kovových a plastových povrchů motorového prostoru, strojních zařízení a nářadí.

Přípravek se používá v neředěném stavu. Nanáší se štětcem nebo pistolí a následně se oplachuje vodou, která odplaví uvolněné mastné nečistoty ve formě emulze.

Produkt je směsí organických rozpouštědel (alifatické a aromatické uhlovodíky, ketonické rozpouštědlo), emulgačních činidel a dalších přísad.

Zboží je předkládáno v plechových lahvích, kanystrech či sudech o objemu 0,5 až 200 litrů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY ROZPOUŠTĚDLA K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o složené…

Dle deklarovaných údajů se jedná o složené organické rozpouštědlo, které je určeno k čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, spojky, brzdových válců a pouzder.

Odstraňuje mastnotu, brzdovou kapalinu, olej, maziva, dehet apod. Způsob použití: po protřepání se přípravek nanese na čištěný povrch a setře se suchým hadrem.

Složení: uhlovodíky C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; isopropyl alkohol; uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, hnací plyny.

Balení: produkt je předkládán v aerosolové nádobě o objemu 400 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ORGANICKÉ SLOUČENINY ROZPOUŠTĚDLA BRZDY

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek obsahující směs uhlovodíků, tenzidů, inhibitorů koroze a emulgátoru. Přípravek je určen jako čistící prostředek pro tiskařské stroje k čištění a odmašťování. Balení: 20 l kanystr, 200 1 sud, 1000 l kontejner.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY ROZPOUŠTĚDLA POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ TISKAŘSKÉ STROJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou směs organických polárních a nepolárních rozpouštědel obsahující lakový benzín, butyldiglykol (CAS 112-34-5), butoxypropanol (CAS 5131-66-8), antikorozní aditivum a červené barvivo.

Vzhled: kapalina červené barvy. Účel použití: přípravek je určen do odmašťovacích stolů pro čištění, odmašťování a mytí částí strojů.

Způsob výroby: smísením uvedených složek. Balení: baleno v plechových sudech o objemu 30 až 260 litrů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI ROZPOUŠTĚDLA BARVIVA K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ V SUDECH