Ostatní / Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.

Deutsch 7 English 4 Français 3 Hrvatski 1 Italiano 1 Nederlands 1 Slovenčina 2 Svenska 2

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

jiné než balené pro drobný prodej; dřevojiné než balené pro drobný prodej; dřevo

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o dřevo neznámého věku, které je částečně rozpadlé a zuhelnatělé.

Je získáváno z ložisek, která se nacházejí pod povrchem země. Dřevo je určeno k použití výhradně jako palivo.

U dřeva jsou patrné jeho charakteristické znaky a podíl dřevné složky činí minimálně 70 %.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ DŘEVO