Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.

Français 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4401110000 10: Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech
  • - - 4401110000 80: Jehličnaté
  • - - 4401120000 80: Jiné než jehličnaté
  • - 4401210000 10: Dřevěné štěpky nebo třísky
  • - - 4401210000 80: Jehličnaté
  • - - 4401220000 80: Jiné než jehličnaté
  • - 4401310000 10 (0/1) : Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, aglomerované, do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
  • - - 4401310000 80: Dřevěné pelety
  • - - 4401390000 80 (0/1) : Ostatní
  • - 4401400000 80 (2/0) : Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované