Surový olej / Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený.

  • - - 1511101000 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
  • - - 1511109000 80: Ostatní