Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4804110000 10: Kraftliner
 • - - 4804110000 80 (5/0) : Nebělený
 • - - 4804190000 80 (6/0) : Ostatní
 • - 4804210000 10: Pytlový papír kraft
 • - - 4804210000 80 (2/0) : Nebělený
 • - - 4804290000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 4804310000 10: Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností 150 g/m$2 nebo nižší
 • - - 4804310000 80 (4/0) : Nebělený
 • - - 4804390000 80 (4/0) : Ostatní
 • - 4804410000 10: Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m$2, avšak nižší než 225 g/m$2
 • - - 4804410000 80 (2/0) : Nebělené
 • - - 4804420000 80: Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních
 • - - 4804490000 80: Ostatní
 • - 4804510000 10: Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností 225 g/m$2 nebo vyšší
 • - - 4804510000 80: Nebělené
 • - - 4804520000 80: Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních
 • - - 4804590000 80 (2/0) : Ostatní