Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4810130000 10: Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních
 • - - 4810130000 80 (2/0) : V kotoučích
 • - - 4810140000 80 (2/0) : V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu
 • - - 4810190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 4810220000 10: Papír, kartón a lepenka používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních vláken
 • - - 4810220000 80 (2/0) : Tenký natíraný papír
 • - - 4810290000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 4810310000 10: Papír, kartón a lepenka kraft, jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům
 • - - 4810310000 80: Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a s plošnou hmotností 150 g/m$2 nebo nižší
 • - - 4810320000 80 (2/0) : Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m$2
 • - - 4810390000 80 (0/1) : Ostatní
 • - 4810920000 10: Ostatní papír, kartón a lepenka
 • - - 4810920000 80 (3/0) : Vícevrstvé
 • - - 4810990000 80 (2/0) : Ostatní