Papír, kartón nebo lepenka vyrobené převážně z mechanické buničiny (například noviny, časopisy a podobné tiskoviny).

  • - - 4707301000 80: Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiál
  • - - 4707309000 80: Ostatní