Jednoduché / Lněné nitě / OSTATNÍ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ.

  • - - 5306101000 10: Neupravené pro drobný prodej
  • - - - 5306101000 80 (2/0) : O délkové hmotnosti 833,3 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 12)
  • - - - 5306103000 80 (2/0) : O délkové hmotnosti nižší než 833,3 decitex, ne však nižší než 277,8 decitex (metrické číslo převyšující 12, avšak nepřesahující 36)
  • - - - 5306105000 80: O délkové hmotnosti nižší než 277,8 decitex (metrické číslo převyšující 36)
  • - - 5306109000 80: Upravené pro drobný prodej