Perforované / Ostatní / Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené.

Deutsch 1 Nederlands 1

  • - - - 7208902010 80: Z nelegované oceli vyjma nástrojové oceli, o tloušťce převyšující 10 mm nebo o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, a o šířce 2 050 mm nebo větší
  • - - - 7208902090 80: Ostatní