Treska pestrá (Theragra chalcogramma).

Nederlands 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304750010 80: pro zpracování
  • - - - 0304750090 80: Ostatní