Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 2306100000 80: Z bavlníkových semen
  • - 2306200000 80: Ze lněných semen
  • - 2306300000 80 (0/1) : Ze slunečnicových semen
  • - 2306410000 10 (0/1) : Ze semen řepky nebo řepky olejky
  • - - 2306410000 80: Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové
  • - - 2306490000 80: Ostatní
  • - 2306500000 80 (0/1) : Z kokosových ořechů nebo kopry
  • - 2306600000 80: Z palmových ořechů nebo jader
  • - 2306900000 80 (6/0) : Ostatní