Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje.

Български 3 Dansk 2 Deutsch 10 Ελληνικά 5 English 1 Español 2 Suomi 1 Français 1 Polski 3 Română 1 Slovenčina 3

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o vlákninu…

Dle deklarovaných údajů se jedná o vlákninu získanou z GMO free sójových bobů. Používá se v masném průmyslu jako funkční surovina pro výrobu mastných produktů.

Způsob výroby: získává se ze zbytků při výrobě sójových proteinů ze sójových bobů.. Složení: sójová vláknina min. 65 %, bílkoviny max. 24 %, vlhkost max. 8 %, tuk max. 0,5 %; popel max. 5 %, absorpční kapacita min. 8:1 (vláknina:voda).

Popis: bílý prášek.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK PROTEINY SÓJOVÉ BOBY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Dle údajů žadatele se jedná o odtučněnou…

sója; jako prášek; vařeno; mouka; sójové boby; pražené; pro potravinářský…

Dle údajů žadatele se jedná o odtučněnou praženou sójovou mouku, získanou ze sójových bobů. Popis dodaného vzorku: mírně hrudkující jemný prášek světle béžové barvy.

Deklarovaný způsob výroby: sójové boby se čistí, třídí, loupají, lámou, tepelně upravují (vařením), následně se provádí odtučnění, mletí a pražení (sójový olej se do výrobku nevrací).

Deklarovaný účel použití: v potravinářském (masném) průmyslu, pro zvláštní výživu i pro domácí použití.

Balení zboží: papírové pytle 25 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SÓJA JAKO PRÁŠEK VAŘENO MOUKA SÓJOVÉ BOBY PRAŽENÉ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL V PYTLÍCH ROZMĚLNĚNO ODTUČNĚNO

Dle údajů žadatele se jedná o vlákninu získanou…

Dle údajů žadatele se jedná o vlákninu získanou ze sójových bobů. Popis vzorku: jemný prášek světle žluté barvy bez hrudek.

Deklarovaný způsob výroby: získává se ze zbytků při výrobě sójových proteinů ze sójových bobů.

Deklarovaný účel použití: do funkčních směsí v masném průmyslu. Balení zboží: pytle á 25 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SÓJA CELULÓZA JAKO PRÁŠEK PROTEINY SÓJOVÉ BOBY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL VLÁKNA ZBYTKY V PYTLÍCH ODTUČNĚNO

Dle údajů žadatele se jedná o sójovou mouku,…

sója; netexturované (netvarované); mouka; sójové boby; pro potravinářský…

Dle údajů žadatele se jedná o sójovou mouku, získanou ze sójových bobů. Mouka je odtučněná, není texturovaná.

Popis vzorku: jemný prášek světle žluté barvy, mírně hrudkující. Deklarovaný způsob výroby: ze sójových bobů, které se čistí, třídí, loupají, lámou, tepelně upravují (vařením) a mačkají.

Vzniklé sójové vločky se dále extrahují rozpouštědlem, odtučněné vločky se suší a melou. Surový sójový olej se do výrobku nevrací.

Deklarovaný účel použití: pro výrobu sójového extrudantu (texturované sójové mouky). Balení zboží: plastové pytle á 50 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SÓJA NETEXTUROVANÉ (NETVAROVANÉ) MOUKA SÓJOVÉ BOBY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL ZBYTKY V PYTLÍCH ROZMĚLNĚNO ODTUČNĚNO