PLASTY A VÝROBKY Z NICH.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • 3901000000 10: I. PRIMÁRNÍ FORMY
 • 3901000000 80 (5/0) : Polymery ethylenu v primárních formách
 • 3902000000 80 (4/0) : Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách
 • 3903000000 80 (6/0) : Polymery styrenu v primárních formách
 • 3904000000 80 (11/0) : Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách
 • 3905000000 80 (10/0) : Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách; ostatní vinylové polymery v primárních formách
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrylové polymery v primárních formách
 • 3907000000 80 (12/0) : Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách
 • 3908000000 80 (2/0) : Polyamidy v primárních formách
 • 3909000000 80 (7/0) : Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a polyurethany, v primárních formách
 • 3910000000 80 (12/3) : Silikony v primárních formách
 • 3911000000 80 (2/0) : Ropné pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatní výrobky specifikované v poznámce|3|k této kapitole, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
 • 3912000000 80 (8/0) : Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
 • 3913000000 80 (2/0) : Přírodní polymery (například kyselina alginová) a modifikované přírodní polymery (například tvrzené bílkoviny, chemické deriváty přírodního kaučuku), jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
 • 3914000000 80 (0/1) : Iontoměniče na bázi polymerů čísel|3901|až 3913, v primárních formách
 • 3915000000 10: II. ODPADY, ÚLOMKY A ODŘEZKY; POLOTOVARY; VÝROBKY
 • 3915000000 80 (4/0) : Odpady, úlomky a odřezky z plastů
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu převyšuje 1|mm, pruty, tyčinky a tvarované profily, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované, z plastů
 • 3917000000 80 (12/0) : Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství (například spojky, kolena, příruby) z plastů
 • 3918000000 80 (2/0) : Podlahové krytiny z plastů, též samolepicí, v rolích nebo ve formě obkladaček nebo dlaždic; obklady stěn nebo stropů z plastů, definované v poznámce|9|k této kapitole
 • 3919000000 80 (2/0) : Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích
 • 3920000000 80 (24/0) : Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály
 • 3921000000 80 (7/0) : Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů
 • 3922000000 80 (3/0) : Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety, záchodové mísy, záchodová sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů
 • 3923000000 80 (8/0) : Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů
 • 3924000000 80 (2/0) : Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní výrobky, z plastů
 • 3925000000 80 (4/0) : Stavební výrobky z plastů, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 3926000000 80 (5/0) : Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel|3901|až 3914