Ostatní / Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty.

  • - - - 3812209010 80: Plastifikátor, obsahující: -|bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2) -|více než 10|% hmotnostních, avšak nejvýše 60|% hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)
  • - - - 3812209090 80: Ostatní