Ostatní / Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty.

Deutsch 1 Polski 2

  • - - - 3812209010 80: Plastifikátor, obsahující: - bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2) - více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)
  • - - - 3812209090 80: Ostatní