Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304831000 80: Platýs velký (Pleuronectes platessa)
  • - - - 0304833000 80: Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)
  • - - - 0304835000 80: Pakambaly (Lepidorhombus spp.)
  • - - - 0304839000 80 (7/0) : Ostatní