Plný líc, neštípaný; lícové štípenky.

  • - - - 4104411100 10 (0/1) : Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m$2)
  • - - - - 4104411100 80: Východoindické kůže z mladého hovězího dobytka ("kip"), celé, s hlavou a nohama nebo bez nich, jejichž čistá hmotnost každé kůže nepřesahuje 4,5 kg, dále nezpracované jinak než třísločiněním, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží
  • - - - - 4104411900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - - 4104415100 10: Ostatní
  • - - - - 4104415100 20: Z hovězího dobytka (včetně buvolů)
  • - - - - - 4104415100 80: Celé kůže a kožky o plošné výměře jednoho kusu převyšující 28 čtverečních stop (2,6 m$2)
  • - - - - - 4104415900 80: Ostatní
  • - - - - 4104419000 80: Ostatní