Plátované / Ostatní / Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené.

  • - - - 7210903010 80: Po povrchové úpravě, včetně plátování, již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)
  • - - - 7210903090 80: Ostatní