Ostatní / Citrusové plody / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

Deutsch 1

  • - - - - - 2008307911 10: Grapefruit
  • - - - - - - 2008307911 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - - 2008307919 80: Ostatní
  • - - - - - 2008307920 80: Rozdrcené pomeranče a citrony
  • - - - - - 2008307991 10: Ostatní
  • - - - - - - 2008307991 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - - 2008307999 80: Ostatní