Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5602100000 80 (8/0) : Vpichované plsti a textilie proplétané vlastními vlákny
  • - 5602210000 10: Ostatní plsť, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná
  • - - 5602210000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
  • - - 5602290000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
  • - 5602900000 80: Ostatní