Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny; plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235, plutonium nebo sloučeniny těchto produktů.

  • - - 2844202500 10: Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235 nebo sloučeniny těchto produktů
  • - - - 2844202500 80: Ferro-uran
  • - - - 2844203500 80: Ostatní
  • - - 2844205100 10: Plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující plutonium nebo sloučeniny těchto produktů
  • - - - 2844205100 20: Směsi uranu a plutonia
  • - - - - 2844205100 80: Ferro-uran
  • - - - - 2844205900 80: Ostatní
  • - - - 2844209900 80: Ostatní