Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, též zcela zhotovené, včetně druhů "Kelim" neboli "Kilim", "Schumacks" neboli "Soumak", "Karamanie" a podobných ručně tkaných koberců.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5702100000 80: "Kelim" neboli "Kilim", "Schumacks" neboli "Soumak", "Karamanie" a podobné ručně tkané koberce
 • - 5702200000 80 (0/1) : Podlahové krytiny z kokosových vláken
 • - 5702310000 10: Ostatní, s vlasovým povrchem, ne zcela zhotovené
 • - - 5702310000 80 (2/0) : Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 5702320000 80: Z chemických textilních materiálů
 • - - 5702390000 80 (4/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 5702410000 10: Ostatní, s vlasovým povrchem, zcela zhotovené
 • - - 5702410000 80 (2/0) : Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 5702420000 80: Z chemických textilních materiálů
 • - - 5702490000 80 (3/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 5702500000 80 (5/0) : Ostatní, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené
 • - 5702910000 10: Ostatní, bez vlasového povrchu, zcela zhotovené
 • - - 5702910000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 5702920000 80 (2/0) : Z chemických textilních materiálů
 • - - 5702990000 80 (3/0) : Z ostatních textilních materiálů