Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály.

Български 1 Dansk 3 Deutsch 350 English 470 Español 8 Suomi 4 Français 155 Magyar 8 Italiano 3 Lietuvių 2 Nederlands 197 Polski 45 Slovenčina 28 Slovenščina 10 Svenska 4

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o koagulační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o koagulační reagencii pro diagnostické užití "in vitro".

Slouží ke stanovení "Protrombinového času", tj. času, za který se ve vzorku plazmy po přídavku reagencie vytvoří detekovatelné sraženiny fibrinu.

Tento čas závisí na aktivitě zúčastněných plazmatických koagulačních faktorů a je rovněž ovlivněn kvalitativními a kvantitativními defekty fibrinogenu.

Test se používá např. při studování poruch ve vnějším koagulačním systému, monitorování perorální antikoagulační léčby, kontrole jaterních funkcí, pro jednotlivé kvantitativní stanovení koagulačních faktorů II, V, VII a X.

Jedná se o test screeningový, jenž spočívá v přidání tromboplastinu (z králičího mozku) a mírného nadbytku vápníku ke vzorku plazmy.

Každé balení obsahuje: 6 lahviček po 5 ml či 10 ml nebo 12 lahviček po 5 ml, jejichž obsah byl lyofilizován působením mrazu.

Každá lahvička obsahuje extrakt králičího mozku dehydratovaný acetonem (40-50%), pufr, ionty vápníku a konzervační látky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DIAGNOSTICKÉ REAGENCIE UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ V LAHVIČKÁCH KONZERVAČNÍ LÁTKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o diagnostické…

Dle deklarovaných údajů se jedná o diagnostické proužky, které slouží pro oční ambulance pro měření množství slz v oku. Baleno po 100 ks v papírové krabičce.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DIAGNOSTICKÉ REAGENCIE UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ PÁSKY V KRABICÍCH PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ OČI

Laboratorní set – směs látek pro dělení DNA…

Laboratorní set – směs látek pro dělení DNA fragmentů v kapilárách v elektrickém poli. Účel použití: pro analýzu DNA v kapilárách pomocí elektroforézy v genetickém analyzátoru ve výzkumných laboratorních zařízeních. Způsob balení: plastové lahvičky o objemu 25 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA PŘIPRAVENÉ POLYMERY ADITIVA SLOŽENÉ LABORATORNÍ REAGENCIE K ANALÝZÁM PRO LABORATORNÍ POUŽITÍ REAGENCIE

Laboratorní přípravek – elektroforetický…

Laboratorní přípravek – elektroforetický pufr s přídavkem EDTA. Účel použití: pro analýzu DNA pomocí elektroforézy ve výzkumných laboratorních zařízeních. Způsob balení: plastové lahvičky o objemu 500 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PŘIPRAVENÉ SLOŽENÉ LABORATORNÍ REAGENCIE K ANALÝZÁM PRO LABORATORNÍ POUŽITÍ REAGENCIE