Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje.

Deutsch 2