Zvony, zvonky, gongy a podobné výrobky, neelektrické, z obecných kovů; sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů; rámy a rámečky k fotografiím, obrazům nebo podobné rámy a rámečky, z obecných kovů; zrcadla z obecných kovů.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 8306100000 80 (0/6) : Zvony, zvonky, gongy a podobné výrobky
  • - 8306210000 10: Sošky a jiné ozdobné předměty
  • - - 8306210000 80: Pokovené drahým kovem
  • - - 8306290000 80 (0/1) : Ostatní
  • - 8306300000 80: Rámy a rámečky k fotografiím, obrazům nebo podobné rámy a rámečky; zrcadla