Ze semen řepky nebo řepky olejky.

Deutsch 1

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

jako pelety; pro zvířata

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o řepkovou pokrutinu, která je formována do pelet.

Pokrutina je získána po lisování řepkového oleje ze semen řepky olejky vyhovujících specifikaci pro semena s nízkým obsahem kyseliny erukové.

Produkt je používán ke krmným účelům pro hospodářská zvířata.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PELETY PRO ZVÍŘATA