Polotovary / Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

Deutsch 10 English 2 Français 4 Italiano 1 Nederlands 1 Svenska 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - terčové targety lisované. Jedná se o targety ve tvaru kruhu s průměrem od 10 do 400 mm a tloušťkou od 0,1 do 2,9 mm.

Způsob výroby targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, vylisování terče o požadovaném průměru na výstředníkovém lisu.

Druhy použitých drahých kovů: stříbro a slitiny s převahou stříbra. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o drát ze…

Dle deklarovaných údajů se jedná o drát ze slitiny cínu, mědi a stříbra s obsahem stříbra 2,8 – 4 % hmotnostních, plněný tavidlem, určený pro měkké pájení. Drát je namotaný na cívce o velikostech 1 kg, 0,5 kg, 0,1 kg atd.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STŘÍBRO DRÁTY SLITINY SE STŘÍBREM PRO PÁJENÍ (NA MĚKKO)

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

stříbro; pro elektrické obvody; pro elektrické použití; spínače,…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o kontaktní destičku čtvercového tvaru. Kontaktní destička je pájena na měděnou součást automatického vypínače elektrických obvodů (jističe). Materiál: slitina stříbra (Ag 95,0 %; C 5,0 %).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STŘÍBRO PRO ELEKTRICKÉ OBVODY PRO ELEKTRICKÉ POUŽITÍ SPÍNAČE, ELEKTRICKÝ PROUD

Dle deklarovaných údajů se se jedná o dentální…

Dle deklarovaných údajů se se jedná o dentální slitinu bílé barvy, hustoty 10,0 kg/dm3. Slitina drahých chovů je určena pro zhotovování zubních náhrad např. korunek.

Složení: stříbro 89,9 %, cín 9,3 %. Balení: slitina je dodávána ve formě destiček (licí teplota 970-1000°C).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ STŘÍBRO SLITINY CÍN PRO ZUBOLÉKAŘSKÉ PRÁCE