Z poly(vinylbutyralu) / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

  • - - - 3920910010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - 3920910051 10: Ostatní
  • - - - - 3920910051 80: Polyvinylbutyralový film obsahující 25|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28|% hmotnostních triisobutyl-fosfátu jako změkčovadla
  • - - - - 3920910052 80: Poly(vinylbutyralový) film: -|obsahující 26|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30|% hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoátu) jako plastifikátoru, -|o tloušťce 0,73|mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50|mm
  • - - - - 3920910091 80: Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem
  • - - - - 3920910093 80: Poly(ethylentereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethylentereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi: -|prostupnost viditelného světla 50|% nebo více, -|potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu), -|celková tloušťka nejvýše 0,2|mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2|mm
  • - - - - 3920910095 10: Koextrudovaný trojvrstvý polyvinylbutyralový film
  • - - - - - 3920910095 80: Koextrudovaný |třívrstvý poly(vinylbutyralový) |film s barevnou páskou se|stupnicí, obsahující 29|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31|% hmotnostních diethyl-2,2'-(ethylendioxy)bis(2-ethylhexanoátu) jako změkčovadlo
  • - - - - - 3920910097 80: Ostatní
  • - - - - 3920910099 80: Ostatní