Z poly(vinylbutyralu) / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

  • - - - 3920910010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - 3920910051 10: Ostatní
  • - - - - 3920910051 80: Polyvinylbutyralový film obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních triisobutyl-fosfátu jako změkčovadla
  • - - - - 3920910052 80: Poly(vinylbutyralový) film: - obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoátu) jako plastifikátoru, - o tloušťce 0,73 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50 mm
  • - - - - 3920910091 80: Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem
  • - - - - 3920910093 80: Poly(ethylentereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethylentereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi: - prostupnost viditelného světla 50 % nebo více, - potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu), - celková tloušťka nejvýše 0,2 mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2 mm
  • - - - - 3920910095 10: Koextrudovaný trojvrstvý polyvinylbutyralový film
  • - - - - - 3920910095 80: Koextrudovaný  třívrstvý poly(vinylbutyralový)  film s barevnou páskou se stupnicí, obsahující 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních diethyl-2,2'-(ethylendioxy)bis(2-ethylhexanoátu) jako změkčovadlo
  • - - - - - 3920910097 80: Ostatní
  • - - - - 3920910099 80: Ostatní