Ostatní, z polyesterů / Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex.

Deutsch 2 Français 4

  • - - - 5402470020 80: Dvojsložkové monofilové vlákno o jemnosti nejvýše 30 dtex, skládající se z: - polyethylentereftalátového jádra a - vnější vrstvy z kopolymeru polyethylentereftalátu a polyethylenizoftalátu,  pro využití při výrobě filtračních textilií
  • - - - 5402470090 80: Ostatní