Ostatní / Z polymerů propylenu.

Deutsch 4 English 1 Suomi 1 Français 1 Nederlands 2

  • - - - - 3920202910 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3920202960 10: Ostatní
  • - - - - - 3920202960 80: Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 μm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající: - pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a - pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa, jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3
  • - - - - - 3920202970 80: Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající: - tloušťku 55 μm nebo více, avšak nejvýše 97 μm, - modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a - modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa
  • - - - - - 3920202994 80: Koextrudovaný třívrstvý film, • jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, • obsahující nejvýše 3% hmotnostní dalších polymerů, • v prostřední vrstvě též obsahující oxid titaničitý, • o celkové tloušťce nejvýše 70 µm
  • - - - - - 3920202999 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o výrobek složený ze dvou druhů plastových fólií - PET (biaxiálně orientované polyesterové)fólie a PP (polypropylenové) fólie.

Fólie jsou spojeny bezrozpouštědlovým lepidlem a jsou navinuty do rolí. Fólie mohou být následně upraveny metalizací hliníkem, probarvením ve hmotě, antifogovou úpravou, vnitřním nebo vnějším potiskem.

Výrobek je předkládán v následujících tloušťkách (celková tloušťka/tloušťka vrstvy PET/tloušťka vrstvy PP): 52/12/40, 53/23/30, 62/12/50, 63/23/40, 72/12/60, 82/12/70.

Účel použití: pro balení potravin a technických výrobků, pro výrobu vakuových sáčků.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY FÓLIE POLYPROPYLEN VÍCEVRSTVÉ PRO BALENÍ ZBOŽÍ POLYETHYLENTEREFTALÁT