Z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikovaných.

  • - - - 3916901010 80: Pruty s buněčnou strukturou obsahující: -|polyamid-6|nebo poly(epoxy-anhydrid) -|7|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9|% hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen. -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25|% hmotnostních anorganických plnidel
  • - - - 3916901090 80: Ostatní