Z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikovaných.

Deutsch 28 English 1 Suomi 1 Français 2 Nederlands 2 Svenska 1

  • - - - 3916901010 80: Pruty s buněčnou strukturou obsahující: - polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid) - 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen. - 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel
  • - - - 3916901090 80: Ostatní