Ostatní / Akrylové polymery v primárních formách.

Deutsch 1

  • - - 3906901000 80: Poly(N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)-akrylamid)
  • - - 3906902000 80: Kopolymer 2-diisopropylaminoethylmetakrylátu s decylmetakrylátem ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahující 55 % hmotnostních nebo více kopolymeru
  • - - 3906903000 80: Kopolymer kyseliny akrylové s 2-ethylhexylakrylátem obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních 2-ethylhexylakrylátu
  • - - 3906904000 80: Kopolymer akrylonitrilu s methylakrylátem modifikovaný polybutadien-akrylonitrilem (NBR)
  • - - 3906905000 80: Polymerizační produkty kyseliny akrylové s alkylmetakrylátem a malým množstvím jiných monomerů, pro použití jako zahušťovadlo při výrobě textilních potiskovacích past
  • - - 3906906000 80: Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím jako substituent nekoncovou karboxylovou skupinu, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým
  • - - 3906909000 80 (17/0) : Ostatní