Z polypropylenu / Ze syntetických vláken.

Dle deklarovaných údajů se jedná o sekaná…

ze syntetických vláken; jiné než balené pro drobný prodej; z…

Dle deklarovaných údajů se jedná o sekaná a trhaná chemická vlákna; surovinou pro jejich výrobu je odpad z výroby vláken a tkanin.

Chemická vlákna slouží k další výrobě, nejsou nijak upravena ke spřádání a nejsou určena pro drobný prodej.

Materiálové složení zboží: minimálně 80 % polypropylenových vláken, zbytek tvoří jiná syntetická vlákna.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ Z POLYPROPYLENU K VÝROBĚ