Pokovené nebo potažené zinkem / Dráty ze železa nebo nelegované oceli.

  • - - 7217201000 10 (0/1) : Obsahující méně než 0,25|% hmotnostních uhlíku
  • - - - 7217201000 80: Jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8|mm
  • - - - 7217203000 80 (0/1) : Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8|mm nebo větší
  • - - 7217205000 80: Obsahující 0,25|% nebo více, avšak méně než 0,6|% hmotnostních uhlíku
  • - - 7217209000 80 (2/0) : Obsahující 0,6|% hmotnostních nebo více uhlíku