Pokovené nebo potažené mědí / Jinak pokovené nebo potažené.

Deutsch 2

  • - - - 7212504011 10: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - - 7212504011 80: Po povrchové úpravě již dále neopracované
  • - - - - 7212504019 80: Ostatní
  • - - - 7212504090 80: O šířce nepřesahující 500 mm